בית  וידאו  פרויקטים  גלרי  שותפות  לתרום  עיתונות  עלינו  מסמכים

(placeholder)

חוזרים למערת העמוד

פרוייקט קומראן

המנהרות המסתוריות מעשה ידי אדם

חפירות ארכיאולוגיות במדבר יהודה הפראי ו...

העבודה נקבעה לשבוע הראשון של מרץ , 2020

סיבוב העבודה הבא נקבע לשבוע הראשון של מרץ, 2020 ואחת המשימות היא לחזור לאתר אותו חקרנו בשנת 2016.

הפעם נשתמש בציוד רדאר חודר קרקע איתו נסקור את המרחב הפתוח לפני פתחי המערה וקו השבר השלישי מצפון להן.

אתם יכולים לראות את האזור בו יערך הסקר בתמונה מתחת.


משמאל תוצאות סקר גאולוגי של המשטח שלפני מערת העמוד המראה אפשרות של קיומם של חללים תת קרקעיים.

למטה, תמונה של המשטח מראה את המערות ואפשרות לקיומה של מערה חבויה בצד ימין של התמונה ( צפון ).


הסיבה שאנו מקדישים תשומת לב ארכיאולוגית לאזור זה היא בשל איזכור המקום במגילת הנחושת ״ מערת העמוד של שני פתחין צופה מזרח, בפתח הצפוני חפור אמות שלוש שם ״קלל״ ( הכלי בו היה אצור אפר הפרה האדומה בבית המקדש לטהרה מטומאת המת) בו תחתו ספר אחד (מגילה).


ראו את צילום טקסט המגילה מימין.

למטה צילום של עמודה שש של מגילת הנחושת ותרגום אנגלית / עברית.

אזור זה של המשטח כולו לפני מערת העמוד כולל המרחב בצד הצפוני ( בתמונה מימין לפתח הימני) ייבדק על ידי ציוד רדאר חודר קרקע מהמשוכללים בעולם של חברת גיאוסנס נותנת החסות לפרויקט, בבעלותו וניהולו של ד״ר אורי בסון.

כמו כן קו סלע האם של המצוק בצידו הצפוני 

( צד ימין של התמונה ) כולל מערה קטנה אותה חפרנו ב 2016. במידה ו רדאר יגלה מערה חבויה נוספת או חלל תת קרקעי באזור זה נהיה מחוייבים לערוך חפירה נוספת באזור בהקדם האפשרי.

מעניין שמגילת הנחושת לא רק מתייחסת למרחב הכללי של אזור קומראן , אלא מתארת במפורט את מיקום מערת העמוד ומה הוצפן בפתחה הצפוני.

בשרטוט למעלה ניתן להבחין בשתי אותיות 

כ מימין , שתי קשתות שמתחתן נמצאת האות למד ומשמאלן שני קווים מקבילים.

השרטוט נראה כמו איור טופוגרפי של שתי קשתות מייצגות את שני פתחי המערה ,

על העמוד שבין הפתחים ( ראו תמונת המערה למטה  )חרוטה האות כ עם קו קטנטן מעליה ...

אולי זוהי מקריות ואולי לא, תאור מיקום ה״קלל״ הוא המפורט ביותר מכל שאר  64 המקומות האחרים של הצפנת אוצרות כסף וזהב המוזכרים במגילה , בנוסף,  האיור של 

שתי קשתות עם האות כ שמופיעה על עמוד המערה רק ממחיש לנו כמה היה חשוב למחברי המגילה לתעד אתר הצפנה זה לדורות הבאים.