בית  וידאו  פרויקטים  גלרי  שותפות  לתרום  עיתונות  עלינו  מסמכים

תוכנית השותפים

עזרה בגיוס כספים

עבודה מעשית ועזרה באתרי החפירות

מתן עזרה מקצועית

פרסום ועבודה עם הרשתות החברתיות

סיוע כלכלי באופן אישי

קבלת מידע שוטף בתמונות וסרטים על

התקדמות הפרויקט

לימוד העבר וההיסטוריה של הממצאים

חיבור ותרומת הממצאים לעתיד טוב יותר

לעם ומדינת ישראל

?מעוניין במידע נוסף

אם ברצונכם לשותפות

מלאה , צרו עימנו קשר

.במייל דרך הקישור לעיל

.1

.2

.3

.4

.5

:שותפים לעשייה

:רווחי שותפות העשייה

.1


.2

.3


פרוייקט קומראן

המנהרות המסתוריות מעשה ידי אדם

חפירות ארכיאולוגיות במדבר יהודה הפראי ו...