בית  וידאו  פרויקטים  גלרי  שותפות  לתרום  עיתונות  עלינו  מסמכים

תוכנית השותפים

עזרה בגיוס כספים

עבודה מעשית ועזרה באתרי החפירות

מתן עזרה מקצועית

פרסום ועבודה עם הרשתות החברתיות

סיוע כלכלי באופן אישי

English

קבלת מידע שוטף בתמונות וסרטים על

התקדמות הפרויקט

לימוד העבר וההיסטוריה של הממצאים

חיבור ותרומת הממצאים לעתיד טוב יותר

לעם ומדינת ישראל

?מעוניין במידע נוסף

אם ברצונכם לשותפות

מלאה , צרו עימנו קשר

.במייל דרך הקישור לעיל

.1

.2

.3

.4

.5

:שותפים לעשייה

:רווחי שותפות העשייה

.1


.2

.3


פרוייקט קומראן

המנהרות המסתוריות מעשה ידי אדם

חפירות ארכיאולוגיות במדבר יהודה הפראי ו...