בית  וידאו  פרויקטים  גלרי  שותפות  לתרום  עיתונות  עלינו  מסמכים

Tunnel #2 in the Walls of the Wadi Below the Fortress

The tunnels are so remarkably straight, its as though their trajectory was checked with a laser.

Dr. Oren Gutfeld of Hebrew University examining the walls of tunnel #1

המנהרות המסתוריות בטבע הפראי של המדבר

פרוייקט קומראן

המנהרות המסתוריות מעשה ידי אדם

קילומטרים ספורים מקומראן בטבע הפראי הסובב של המדבר קיימות ארבע מנהרות עתיקות ( תקופת הברזל המאוחרת - בית ראשון) שנחצבו על ידי אדם בסלעי ההרים.

שתיים מהן מתחילות בקירות הואדי למרגלות המבצר העתיק בהורקניה ומעמיקות למעבה האדמה כשהגדולה בין שתיהן נאמד אורכה כ 128 מטרים.

שיפוע המנהרות 45 מעלות. גובהן כ 2 מטרים ורוחבן כמטר.

המנהרות ישרות כפלס ללא פניות !

שתי מנהרות נוספות בעלות אופי זהה  נמצאו  בואדי ובמעלה מדרונות ההרים במרחק של 7 - 10 קילומטרים דרומית למבצר.

מנהרה מס׳ 3 בואדי דרומית ל הורקניה

מנהרה מס׳1 בקירות הואדי למרגלות המבצר

שתי המנהרות 1 ו 2 למרגלות המבצר נחפרו על ידי הארכיאולוג ד״ר אורן גוטפלד וציוותו במשך כ 6 שנים!

במנהרה מס׳ 2 בוצע סקר של רדאר חודר קרקע והתגלה חלל גדול מאחורי סלע האם בתחתיתה , עובי הסלע כמטר.

השנה נבצע קידוח בסלע האם ובאמצעות נחש מצלמה ( אנדוסקופ ) עם תאורת לד נסקור את החלל , טבעו ואת אשר נמצא בו.

משימות נוספות כוללות ביצוע סקר של רדאר חודר קרקע במנהרות 3 ו 4, דרומית ל הורקניה , כמו כן חפירות ארכיאולוגיות לחשיפתן המלאה של מנהרות אלה.

ישנו מכנה משותף לכל המנהרות 1-4.

לדוגמא כולן ממוקמות בקירות לצידי ואדיות. הואדיות משמשים ״כמיטת נהר״ בזמן העונה הגשומה או ״תעלה ״ שבמקומות הספציפיים האלה משמשות לנתב את מי הגשמים והשטפונות מירושלים כל הדרך למטה אל עמק ״עכור״ ממנו הם נשפכים אל ים המלח.

עוד סימני זהות משותפים כוללים:

הגובה והרוחב של המנהרות שווים בגדלם לכולן, הזוית התלולה ( 45 מעלות )של המנהרות לבטן האדמה זהה, אופי החציבה

הידני זהה בהתמדתו , כיוון המנהרות ישר כפלס ללא פניות וכמובן צורת המדרגות , שיפוען וגודלן על ריצפת המנהרות בכולן דומה.

קיימים באזור מספר מאגרי מים תת קרקעיים . השימוש בהם היה שימור מים שנאספו ממקורות שונים. 

לחלקם יש סט מדרגות עצמאי , קורות תמיכה ותקרות מקומרות.

מגילת הנחושת מספרת לנו על חפצים חבויים במערות , תעלות,מאגרי מים, ומנהרות עם ״מעלות ״ ( מדרגות ). כמה דוגמאות מצויינות לעיל:-

קטע I שורה 1 : תחת המעלות בכיוון מזרח...

קטע I שורה 3 : בבור המים הגדול...

קטע  II שורה 6 : בבור המים ... תחת המעלות

קטע II שורה 7 : במערה...65 מטילי זהב

קטע III שורה 15 : בחלל מתחת האדמה ... כלי הזבח והפולחן

קטע  VI שורה 17 : בבור המים הגדול... 

קטע VI שורה 18 : בתעלה בכיוון...

קטע V שורה 18 : בראש תעלת המים 

ב ״ סככה״ בצד הצפוני ...

קטע V שורה 25 : מעל התעלה בכיוון הסלע הגדול ...

קטע  V שורה 26 : בקבר בואדי כיפה בדרך מיריחו לסככה...

קטע  VI שורה 27 : במערת העמוד ... בפתח הניסתר חפור שלוש אמות שם ה ״ קלל ״ , בו ספר אחד תחתו...

קטע  VII שורה 31 : בתעלת המים ...

קטע VII שורה 34 : בפתח יציאת המים ...

קטע VIII שורה 35 : בתעלת המים על הדרך מזרחה ... כלי הזבח ...

קטע X שורה 47 : במאגר המים סמוך לתעלות שמתמלא מהואדי ...


הטקסט דל הציטטות הנ״ל קוצר על מנת להראות מכנה משותף באזור קומראן והמנהרות .

קל לראות ולהבין למה אזור זה והמנהרות החצובות בקירות הואדיות כל כך מעניין.

האם יש קשר בין המנהרות והשימוש בהן ?

ובינן לבין הטקסט החרוט על מגילת הנחושת ?

למה חצבו אותן במשך שנים ארוכות? לאיזו תכלית ?

זוהי בדיוק מטרתינו , לגלות ולהבין.

מנהרה מס׳ 3

חפירות ארכיאולוגיות במדבר יהודה הפראי ו...

Touring Tunnel #1 with Representatives from the BBC

Here are the ongoing updates to the Tunnel Project: