בית   וִידֵאוֹ   פרויקטים   גלריה   שותפות   לִתְרוֹם   אירועים   עיתונות   עלינו   מסמכים

בית   וִידֵאוֹ   פרויקטים   גלריה   שותפות   לִתְרוֹם   אירועים   עיתונות   עלינו   מסמכים

פרוייקט מערות קומראן

?האם ישנן עוד מערות להיחשף בקומראן


בית

ספריית המגילות הגנוזות במערות קומראן ידועה

.לכל


מומחי הסטוריה וארכיאולוגיה לומדים וימשיכו

.ללמוד את עדות המגילות במשך השנים הבאות


הפרוייקט בו אנו עוסקים הוא נסיון ומאמץ לגלות

.מערות נוספות שטרם נחשפו באזור קומראן

כמה ממערות ידועות באזור נחפרו אך רק

…בחלקן


ישנם ממצאים גיאלוגיים של המצאות מערות

.נוספות באזור ממתינות לחפירות ארכיאולוגיות


...אזור החפירה של מערה 53 מעיד על כך

.שהוא גדול בחשיבותו לאמת ההסטורית של עמינו

?האם יש עוד מערות להחשף ומגילות להימצא

.בקרוב נלמד על כך


ניסיון החפירה החדש בקומראן מתוכנן לביצוע עוד

השנה באחד האתרים המבטיחים ביותר והוא

ייתמך במכשירי רדאר תת קרקעי  ובטכנולוגית

.חישה חדשנית


.אנו מזמינים אתכם להצטרף לפרויקט הסטורי זה

DAVID BEN AVRAHAM

FOUNDER & ADVISOR


SHLOMO PILO

MANAGING DIRECTOR


DR OREN GUTFELD

SENIOR ARCHAEOLOGIST


DR URI BASSON

GEOPHYICIST


ZVIKA KORNFELD

ISRAEL MEDIA


JIM LONG

ENGLISH MEDIA


AYELET DAN

SOCIAL MEDIA


DAVID WILLNER, MA ED

CONSULTANT


ISRAEL EXPLORATION SOCIETY

FINANCIAL MANAGEMENT

______________________________


Sponsor: